Prema propisima zaštite na radu poslodavci trebaju ispunjavati osnovne obveze koje obuhvaćaju:

• osobne iskaznice djelatnika koji se zateknu u uredu

• dosje djelatnika koji obuhvaća:

– ugovor o radu

– dokaz da je djelatnik položio zaštitu na radu (u ovlaštenom uredu)

NAPOMENA: U obvezi ste poslati djelatnika na polaganje ispita u roku od 30 dana od dana kada je sklopljen ugovor o radu. Ako djelatnik to nije napravio u zakonskom roku, predviđena kazna je do 30.000,00 kn za tvrtku i do 10.000,00 kn za odgovornu osobu.

• sanitarnu iskaznicu i dokaz da je djelatnik obavio redovan godišnji ili dvogodišnji pregled vida (ovo se može napraviti na medicini rada)

• ukoliko djelatnik nije u salonu, nego na terenu, onda obavezno:

– putni nalog

– radni nalog (ako ga ima)

– ako je na godišnjem onda odluku o rješenju za godišnji odmor

– ako je djelatnik na bolovanju onda liječničku notifikaciju o bolovanju

• uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći za slučaj ozlijede na radu ili izvanredne bolesti. U svakoj tvrtki morate imati barem jednu osobu s ovim uvjerenjem. (ovo se može napraviti na medicini rada)

Osim navedene dokumentacije, morate također imati i:

• Zidni ormarić prve pomoći kojeg sačinjava:
Riblja mast, sterilna gaza 1 m, sterilna gaza 1/2 m, sterilna kompresa 5 x 8 (5 kom.), zavojna vata 50 gr., higijenska vata 100 gr., kirurške rukavice, škare, flaster 2,5 cm x 5 m, trokutna marama, prvi zavoj br. 1, prvi zavoj br. 2, prvi zavoj br. 3, flaster strip 6 x 10 cm, vodikov peroksid 100 ml, kaliko zavoj s tkanim rubom 8 cm x 5 m (10 kom.), sigurnosna igla (4 kom.), sapun, mrežasti zavoj br. 5 a 2 m te vata higijenska 50 gr. Zidni nosač predviđen je za lako smještanje na željeno mjesto. – Ljekarne, Metro, cijena je između 400,00 kn i 700,00 kn.

• Knjigu nadzora iz područja zaštite na radu – ovo možete kupiti u Narodnim novinama, cijena je oko 40,00 kn

• Aparat za gašenje požara, cijena je oko 500,00 kn

• Elaborat o procijeni opasnosti na radnom mjestu ili Ispitivanja u radnom okolišu (buka, mikroklima, kemijske štetnosti, osvjetljenost)

Obuhvaća ispitivanje fizikalnih čimbenika: temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije te kemijskih čimbenika: koncentracija plinova, para i prašina.

Poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnom okolišu: u radnim prostorijama u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka;
 u radnim prostorijama i u radnim prostorima izvan radnih prostorija  u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracija;
 u kojem se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari;
 u kojem pri radu nastaju opasna zračenja te
 u kojem je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu.

Svrha ispitivanja pojedinih parametara radnog okoliša je utvrditi koliko su nalazi ispitivanja u granicama utvrđenim propisima i normama koje se odnose na pojedina područja.
Poslodavac je dužan obaviti u rokovima koji ne mogu biti duži od dvije godine, a za nepoštivanje ove obveze predviđena je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 kn. Cijena ovog elaborata je od 1000,00 kn na više, ovisno o veličini prostora u kojem se nalazite.

Novi Zakon o zaštiti na radu možete pronaći ovdje

U organizaciji Udruženja, 20 naših kolegica je uspješno položilo ispit iz pružanja prve pomoći.