ROK PRIJAVE/ODJAVE NA MIROVINSKO OSIGURANJE

Stupanjem na snagu novog Zakona o mirovinskom osiguranju i novog Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje bitna novina za poslodavce je da je rok za prijavu ili odjavu na mirovinsko osiguranje 24 sata!

Također je novina da obveznici s više od 3 osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putem.

Dodatne informacije možete dobiti preko info telefona Zavoda 0800 45 95 ili 01/45 95 011, radnim danom od 8 do 16 h.