Svojim klijentima moramo omogućiti podnošenje pisanih prigovora u svojim poslovnim prostorijama, a obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora mora biti vidljivo istaknuta.

Na sve zaprimljene prigovore,  dužni smo u pisanom obliku odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

 

Preuzmite OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA.