UKRATKO

Zaposleni u kozmetičkom salonu moraju imati:

  1. sanitarnu knjižicu i ovjeravati je svake godine
  2. kanticu za infektivni otpad
  3. saloni koji imaju solarij moraju ga dati pregledati svake godine
  4. saloni koji rade pedikuru moraju imati sterilizator na vrući zrak – do 200oC

Za sva daljnja pitanja i nejasnoće možete se obratiti sanitarnoj inspekciji, a broj i ime inspektora mogu dobiti članovi UKRH ako e-mailom pošalju upit.
Na upit UKRH što mora imati kozmetički salon u slučaju sanitarne inspekcije, Ministarstvo zdravlja odgovara:
Ne postoje izrijekom propisi koji se odnose na frizerske i ne postoje izrijekom propisi koji se odnose na frizerske i kozmetičarske objekte, već se za utvrđivanje uvjeta koriste odredbe Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine, broj, 79/07, 113/08 i 43/09) u čijem je članku 10. navedeno koje su to opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti koje se provode između ostaloga i u prostorima i prostorijama, na uređajima i opremi u djelatnosti usluga, a kakve su i naprijed navedene.
Uvjeti uređenja prostora nisu nigdje navedeni, ali sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine, broj, 79/07, 113/08 i 43/09) potrebno je osigurati sanitarno-tehničke i higijenske uvjete u prostorijama i objektima u kojima se obavljaju djelatnosti pružanjem higijenske njege pučanstva (javna kupališta, “wellness“ centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.), a kao jednu od mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.
Prostori trebaju zadovoljiti osnovne uvjete higijene u smislu izgleda zidova, podova, namještaja, rublja i opreme. Ti uvjeti se zapravo podrazumijevaju sukladno pravilima struke i opće higijene, kao npr. podove i zidove izvedene od materijala koji se lako pere, čisti i održava, oprema također izvedena od prihvatljivih materijala.
Mikroklimatski uvjeti zadovoljeni sukladno pravilima zaštite na radu, a oprema i pribor treba biti u takovom stanju da ne može štetno utjecati na zdravlje korisnika.
Temeljem odredbe čl. 26. istoga Zakona potrebno je osobe koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji ili prometu sredstava za održavanje osobne higijene, njege ili uljepšavanja lica i tijela kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice te osobe koje u pravnim osobama, odnosno kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanjem higijenske njege pučanstva (javna kupališta, “wellness“ centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.), osigurati zdravstveni pregled prije stupanja u radni odnos odnosno povremene zdravstvene preglede u tijeku radnog odnosa (sanitarna iskaznica).
Istim je Zakonom obveza svake pravne i fizičke osobe postupanje sukladno mjerama za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, pa se provođenje dezinfekcije i sterilizacije pribora treba provoditi sukladno pravilima struke, dinamikom koja će omogućiti održavanje higijenski uvjeta, a provjeravanje rada sterilizatora potrebno je provoditi također dinamikom koja će pružatelju usluga pružiti sigurnost da ono kako radi uistinu zadovoljava kriterije koje si je sam postavio.

SOLARIJ

– upućujemo vas na Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja („Narodne novine“, broj 204/03, 91/07) i važećoj normi HRN EN 60825: – Sigurnost laserskih proizvoda – dio: 1: Klasifikacija opreme, zahtjevi i korisnički vodič te amandmanom norme HRNN EN 60825-1/A11 i normom HRN EN 60825-2 Sigurnost laserskih proizvod. Odnosi se na kontrolu lasera, UV lampi i solarija.
Ukratko, solarij je potrebno svake godine atestirati. Tko vrši atestiranje, članovi UKRH mogu saznati tako da pošalju upit na e-mail.

STERILIZATOR U SALONU KOJI RADI PEDIKURU:

Radi zaštite klijenata, a isto tako i samih djelatnika, od širenja zaraznih bolesti koje se mogu prenositi korištenjem nečistog pribora ili opreme, potrebno je posebnu pozornost posvetiti pranju, dezinfekciji i sterilizaciji opreme i pribora, uz korištenje jednokratnog pribora kada je to moguće.
Korištenjem dezinficijensa koji se dijele prema stupnju mikrobicidne djelotvornosti (nisko, srednje i visokovrijedna), prema namjeni (koža, sluznice, pribor, oprema, površine) i prema razinama rizika (niski, srednji, visoki) vrši se postupak smanjivanja broja mikroorganizama, ali ne i njihovih spora.
Za dezinfekciju je važno slijediti upute potapljanjem prethodno očišćenih instrumenata i pribora u posudi dovoljne zapremine kroz odgovarajuće vrijeme. Nakon toga, potrebno je pristupiti postupku sterilizacije prilikom koje se uništavaju sve vrste i oblici mikroorganizama.
Za taj postupak mogu se u pedikerskim salonima upotrebljavati sljedeće vrste sterilizatora:
1. Sterilizator na suhi vrući zrak temperature 170-200°C, u kojem postupak traje 1,5 do 2 sata. Prednost je što primjenom ovakve sterilizacije ne dolazi do korozije instrumenata.
2. Autoklav u kojem se sterilizacija vrši vrućom vodenom parom pod tlakom, a sam proces je brži i ekonomičniji od prethodno navedenoga.
Provjera postupaka sterilizacije se vrši fizikalnim (temperatura, vrijeme, tlak), kemijskim i biološkim metodama.
Uporaba uređaja s UV zračenjem, ne smatra se provođenjem postupka sterilizacije već se predmetni uređaj može rabiti za čuvanje sterilnog pribora.

  • OBAVEZA ZBRINJAVANJA INFEKTIVNOG OTPADA – Remondis medison, 047/694 750 – Martina Palac, palac@remondis.hr
  • DEZINFEKCIJA I DERATIZACIJA  – Veterinarska stanica Vrbovec d.o.o., 2791 432, 27 94 390,Iva Platnjak 099/7358 828
  • ZAŠTITA NA RADU – ENERGOZAVOD ZAŠTITA, Vojo Mijatović, 091/89 89 344
  • PROCJENA OPASNOSTI RADNIH MJESTA – ENERGOZAVOD ZAŠTITA, Vojo Mijatović,091/89 89 344
  • ISPIT IZ PRVE POMOĆI – EUROMEDICA, Rakovčeva 6 Kvatrić) tel.2310 266, cijena 350 kn