Ako želite sudjelovati u Tjednu ljepote 2017. molimo da ispunite PRIJAVNICU. To je ujedno i Vaša prijava s detaljnim popisom usluga koje želite dati za 100 kn.

Predviđeno je da prilikom uplate članarine za 2017. godinu 300 kuna i kotizacijom (povećanom članarinom) za TJEDAN LJEPOTE 2017. 400 kuna odmah stavljamo popis salona na web. To će ujedno biti i Vaša konačna potvrda sudjelovanja, a možete uplatiti na žiro račun Udruženja (IBAN: HR9223400091110569518), svrha uplate: ČLANARINA ZA 2017. i KOTIZACIJA-TJEDAN LJEPOTE 2017.

Uplate i prijave treba napraviti najkasnije do 15.1.2017. da bi bili objavljeni na letku TJEDAN LJEPOTE.

PRIJAVE SALONA I TRETMANA ISPUNITE NAKON UPLATE NA LINKU ZA  PRIJAVNICU !